Hva er adaptiv læring i Smart Øving?

I denne filmen kan du se hvordan den dynamiske adaptiviteten i Smart Øving produktene fungerer.

Smart Øving er en personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet er utviklet i samarbeid med Knewton, som er verdensledende på feltet. 

Hva er Smart Øving?

Smart Øving tar i bruk det ypperste av teknologi for å gi elevene en helt ny og personlig læringsopplevelse og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

Dette er Smart Øving 

Gutt Med Pc Mso
"Jeg er så fornøyd med Smart Øving, særlig det at jeg så lett får en oversikt over hva det er elevene ikke får til og slik kan jeg lett hjelpe dem videre! Det gir meg en unik oversikt over elevenes kompetanse."
Tone Kari Toft, lærer Løkeberg skole

Brukernes erfaring med Smart Øving:

Personvern

Smart Øving baserer seg på avansert teknologi som også brukes av mange store internasjonale aktører. I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern.

Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte, derfor har vi utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

Les mer om personvern i Smart Øving 

Man 791049 1280